DSC01696.jpg
 

Bouwstad heeft een jarenlange ervaring in het uitvoeren van balkonkeuringen en galerijkeuringen. Jaarlijks vinden er incidenten plaats met galerijen en balkons die in zekere mate voorspelbaar zijn. Daardoor zijn deze incidenten vrijwel allemaal te voorkomen, mits tijdig onderkend wordt dat de constructieve veiligheid van een balkon of galerij in de loop der tijd achteruitgegaan kan zijn. Bouwstad pleit al jaren voor meer, periodiek onderzoek naar de veiligheid van balkons en galerijen, met name bij zogenoemde risicocomplexen. Specifiek voor flatgebouwen met stichtingsjaren zestig, zeventig en tachtig vinden degradatieverschijnselen plaats die vaak met het blote oog niet zijn waar te nemen. De betonkwaliteit van balkons en galerijen kan onder aangetast worden door roestende wapening, chemische aantasting van de cementsteen, en fysische en mechanische aantasting van het beton door vorst.

Het milieu rondom het beton, zoals de klimatologische omstandigheden, in combinatie met de eigenschappen van beton, zoals de porositeit, zijn bepalend voor de kans op schade en de snelheid waarmee die zich kan ontwikkelen.

Aan de hand van bovengenoemde schade-kenmerken kan betonschade tijdens (periodieke) inspecties tijdig worden onderkend. Constructief inzicht is nodig om de omvang en de gevolgen van geconstateerde betonschade te kunnen beoordelen. In voorkomende gevallen is het nodig dat een gespecialiseerd onderzoeksbureau een gerichte inspectie laat uitvoeren op betontechnologisch gebied. Een dergelijk onderzoek gaat vaak gepaard met monstername en laboratoriumonderzoek. Op grond van de onderzoeksbevindingen wordt de gebouweigenaar doeltreffend geadviseerd tot het nemen van herstelmaatregelen.

Op 22 december 2015 heeft het Ministerie voor Wonen aan eigenaren van galerijflats de verplichting opgelegd om alle galerijvloeren te laten controleren op veiligheid. Het betreft galerijflats die gebouwd zijn voor 1975. De controles door de eigenaren moeten voor 1 juli 2017 gereed zijn. Een deskundig advies- of ingenieursbureau moet de controle uitvoeren. Gemeentes moeten toezicht houden op de controles.

Bouwstad beschikt over de deskundigheid, mensen, apparatuur en relaties om uw galerijen en balkons op veiligheid te controleren. Met vestigingen in Ede (Gld) en Rijswijk (ZH) bestrijkt ons werkgebied het hele land en is een onderzoek op zeer korte termijn mogelijk. Bovendien kan Bouwstad u, indien herstelwerkzaamheden nodig blijken te zijn, volledig begeleiden bij het voorbereiden, uitbesteden en controleren van de herstelwerkzaamheden.


www.ad.nl/binnenland/ministerie-verplicht-controle-duizend-galerijflats~ac4ebf0f/

www.galerijkeuring.nl

www.balkonkeuring.nl

www.bouwstad.nu/kennisbank/betonschade