DSC01167.jpg

Aanpassingen aan de indeling van een gebouw kunnen onbedoeld de brandveiligheid in gevaar brengen. Checklist Brandveilig Gebouw is een handvat om een grondige inspectie uit te voeren, waarbij inzicht verkregen wordt in de gebreken en mogelijke gevaren van het gebouw. Een heldere rapportage geeft een overzicht van de mogelijk noodzakelijke oplossingen. BOUWSTAD Projectmanagement verzorgt het inzichtelijk maken van de kosten, alsmede de voorbereiding en de uitvoeringsbegeleiding.