DSC00766.jpg
 

In de uitzending van Radar begin oktober werd aandacht besteed aan expertise en contra-expertise bij verzekeringsclaims. In het kort: als u het niet eens bent met de herstelkosten die de schade-expert van de verzekering geraamd heeft, of twijfelt aan de juistheid ervan, heeft u als verzekerde recht op contra-expertise. De wet zegt hierover dat, ter vaststelling van de omvang van de schade,  de verzekerde contra-expertise mag inschakelen en dat de verzekering de (redelijke) kosten hiervan moet vergoeden. Niet iedere verzekering is naar haar verzekerden duidelijk over dit recht.

Waar vindt u een bouwkundig expertise-bureau? Wat kan Bouwstad voor u betekenen?
De bouwkundigen van Bouwstad hebben een uitgebreide expertise op het gebied van bouwen, bouwproces en vastgoed. Bouwstad is gespecialiseerd in ramingen en begrotingen van zowel nieuwbouw als renovatie.  In verscheidene schadeclaims hebben we juristen van Banning Advocaten en GMW advocaten terzijde gestaan aan bouwkundig expertisebureau.