Westhoff 07.jpg

In de realisatiefase van nieuwbouwprojecten verleent BOUWSTAD Projectmanagement B.V. specifieke diensten aan opdrachtgevers op het gebied van de bouwcalculatie.

BOUWSTAD beschikt over ervaren calculatoren die met een in eigen huis ontwikkelde systematiek snel inzicht kunnen geven in de kostenaspecten van een project.

Voor de opdrachtgever betekent dat niet alleen een betrouwbare controle van voorliggende begrotingen, maar biedt het gebruik van onze diensten ook een deugdelijke sturing op de bouwkosten, inclusief budgetbewaking in alle projectfasen en tevens beoordeling en controle van meer- en minderwerk verrekeningen.