DSC01167.jpg

Met een in eigen huis ontwikkelde systematiek geeft BOUWSTAD Projectmanagement B.V. snel inzicht in de stichtingskosten, onderhoudskosten, exploitatieberekeningen en de haalbaarheid van nieuwbouw-, onderhouds-, renovatie- en monumentenzorgprojecten.

Door een koppeling van de verschillende tools biedt BOUWSTAD de opdrachtgever de mogelijkheid om al in de ontwerpfase kostentechnisch op het proces te sturen.

Voor de opdrachtgever betekent dat niet alleen een betrouwbare controle van voorliggende begrotingen, maar biedt het gebruik van onze diensten ook een deugdelijke sturing op de bouwkosten, inclusief budgetbewaking in alle projectfasen en tevens beoordeling en controle van meer- en minderwerk verrekeningen.

Onze ervaren calculatoren zijn thuis in hoeveelheden, eenheidsprijzen, normen en kengetallen. Een aantal van onze calculatoren treedt op als docent in trainingen en leergangen van het toonaangevende opleidingsinstituut in de bouw BOB.