DSC00390.jpg
 

Beton is een sterk, degelijk bouwmateriaal. Betonschade in gewone (woon)gebouwen is een fenomeen dat weinig in het nieuws komt, hoewel het geregeld voorkomt. Net zoals bruggen, die bij gebreken wél het nieuws halen, hebben betonnen bouwdelen van gebouwen onderhoud nodig. Dit om te zorgen dat schadelijke invloeden van weer, milieu of schadelijke (chemische) stoffen beperkt worden.

Beton wordt in bouwprojecten vrijwel altijd gewapend met wapeningsstaal.  De werking van beton en wapeningsstaal samen zorgt voor een sterk bouwmateriaal. Daar waar het ene materiaal minpunten heeft wordt dit gecompenseerd door het andere materiaal. Het een neemt trekkrachten op, het andere druk. Het staal kan roesten en is gevoelig voor vervorming bij brand; het beton waarin het ligt vormt een beschermende laag die deze invloeden enorm beperkt.

Wat is dan betonschade? We spreken hier van betonschade als beton schade heeft die leidt (of kan leiden) tot een vermindering van de constructieve sterkte. Als beton en wapeningsstaal aangetast zijn en/of niet goed samenwerken vermindert de constructieve sterkte.

Beton líjkt een niet-doorlatend materiaal.  Stoffen van buitenaf kunnen echter wel degelijk indringen en zorgen voor een veranderde chemische samenstelling en processen in gang zetten die de oorspronkelijke eigenschappen aantasten.  De bekendste hiervan zijn carbonatatie, chloridenschade en wapeningscorrosie. Heel ‘normale’ stoffen zijn de ingrediënten voor betonschade: (regen)water, verzurende stoffen uit de lucht, dooizout, chloorhoudende schoonmaakmiddelen.  Een inwerkingstijd van enkele decennia zorgt bijna altijd voor (beginnende) betonschade bij buiten gelegen beton zoals galerijen, balkons en consoles.

Uitvoeringsfouten zoals te weinig betondekking op het wapeningsstaal of de toepassing van bepaalde uithardingsversnellers kunnen leiden tot het relatief snel ontstaan van betonschade.  Slecht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en reparaties kunnen ervoor zorgen dat betonschade verholen blijft.

Herkenning van betonschade en betonschademechanismes is een specialisme. Een specialisme dat wij in huis hebben. Door de samenwerking met een constructeur kunnen we in korte tijd beoordelen of de constructieve sterkte relevant verminderd is.

Betonschade, of de kans daar op, is vaak al vroegtijdig waar te nemen tijdens een visuele inspectie.

Heeft uw gebouw betonnen constructiedelen die bloot staan aan weer en wind? Betonschade is dan iets waar u alert op moet zijn.  Heeft u zelf niet de expertise in huis? Zorg dat een deskundige met expertise op dit vlak de staat van het beton beoordeelt. Met een deskundig advies en de juiste aanpak kunt u onveilige situaties voorkomen.

Wij hebben de expertise en zijn u graag van dienst.