DSC01150.jpg

Voor diverse opdrachtgevers voert Bouwstad onderzoek uit naar de brandveiligheid van de gevel van wooncomplexen. In 2017 brak er brand uit in de Grenfell Tower in Londen, waarna de brand zich via snel verspreidde en de brand oversloeg naar andere verdiepingen. Meerdere bewoners werden verrast door de heftige en snel verspreidende brand. De brand kostte aan meerdere bewoners het leven. Na dit tragische voorval vraagt de Nederlandse overheid aan eigenaren van hoogbouw wooncomplexen om een risicoscan te (laten) doen door een deskundige. Als de risicoscan een verhoogd risico aangeeft dient de eigenaar aan te tonen dat het gebouw brandveilig is. Blijkt het gebouw niet te voldoen aan de veiligheidseisen dan dienen maatregelen getroffen te worden.

Bouwstad kan een quickscan doen van uw gebouw, de risicoscan uitvoeren en het vervolgtraject begeleiden. Dit hebben we reeds gedaan voor gebouwen in regio Den Haag, regio Rotterdam en in Den Bosch.

 

In het eerste kwartaal van 2022 voerde Bouwstad Projectmanagement BV in opdracht van de Vereniging van Eigenaren van het Neherpark een onderzoek uit aan de toren. Onderdeel van het wooncomplex in Leidschendam, dat vroeger een kantoor- en onderzoekscomplex was van de PTT, is een toren. Sinds 2010 is het complex inclusief de toren een Rijksmonument.

In het kader van onderhoud is de kwaliteit van onder andere het beton geïnspecteerd. Op basis van de resultaten wordt het onderhoudsadvies geschreven en wordt het onderhoudsplan gemaakt.

Nu werken we wel vaker op hoogte, maar dit was een bijzondere ervaring!

 

Bouwstad heeft een jarenlange ervaring in het uitvoeren van balkonkeuringen en galerijkeuringen. Jaarlijks vinden er incidenten plaats met galerijen en balkons die in zekere mate voorspelbaar zijn. Daardoor zijn deze incidenten vrijwel allemaal te voorkomen, mits tijdig onderkend wordt dat de constructieve veiligheid van een balkon of galerij in de loop der tijd achteruitgegaan kan zijn. Bouwstad pleit al jaren voor meer, periodiek onderzoek naar de veiligheid van balkons en galerijen, met name bij zogenoemde risicocomplexen. Specifiek voor flatgebouwen met stichtingsjaren zestig, zeventig en tachtig vinden degradatieverschijnselen plaats die vaak met het blote oog niet zijn waar te nemen. De betonkwaliteit van balkons en galerijen kan onder aangetast worden door roestende wapening, chemische aantasting van de cementsteen, en fysische en mechanische aantasting van het beton door vorst.

Het milieu rondom het beton, zoals de klimatologische omstandigheden, in combinatie met de eigenschappen van beton, zoals de porositeit, zijn bepalend voor de kans op schade en de snelheid waarmee die zich kan ontwikkelen.

Aan de hand van bovengenoemde schade-kenmerken kan betonschade tijdens (periodieke) inspecties tijdig worden onderkend. Constructief inzicht is nodig om de omvang en de gevolgen van geconstateerde betonschade te kunnen beoordelen. In voorkomende gevallen is het nodig dat een gespecialiseerd onderzoeksbureau een gerichte inspectie laat uitvoeren op betontechnologisch gebied. Een dergelijk onderzoek gaat vaak gepaard met monstername en laboratoriumonderzoek. Op grond van de onderzoeksbevindingen wordt de gebouweigenaar doeltreffend geadviseerd tot het nemen van herstelmaatregelen.

Op 22 december 2015 heeft het Ministerie voor Wonen aan eigenaren van galerijflats de verplichting opgelegd om alle galerijvloeren te laten controleren op veiligheid. Het betreft galerijflats die gebouwd zijn voor 1975. De controles door de eigenaren moeten voor 1 juli 2017 gereed zijn. Een deskundig advies- of ingenieursbureau moet de controle uitvoeren. Gemeentes moeten toezicht houden op de controles.

Bouwstad beschikt over de deskundigheid, mensen, apparatuur en relaties om uw galerijen en balkons op veiligheid te controleren. Met vestigingen in Ede (Gld) en Rijswijk (ZH) bestrijkt ons werkgebied het hele land en is een onderzoek op zeer korte termijn mogelijk. Bovendien kan Bouwstad u, indien herstelwerkzaamheden nodig blijken te zijn, volledig begeleiden bij het voorbereiden, uitbesteden en controleren van de herstelwerkzaamheden.


www.ad.nl/binnenland/ministerie-verplicht-controle-duizend-galerijflats~ac4ebf0f/

www.galerijkeuring.nl

www.balkonkeuring.nl

www.bouwstad.nu/kennisbank/betonschade

Nadat in 2021 een deel van de bezoekerstribune van het Goffertstadion instortte, is duidelijk geworden dat de belastingen die veroorzaakt worden door grote groepen ritmisch springende bezoekers enorm groot kunnen zijn. Een bestaande (zit)tribune, die gebouwd is volgens de vereisten, kan daardoor onvoldoende bestand zijn tegen dergelijke belastingen. De overheid heeft er bij de eigenaren van stadions op aangedrongen hun tribunes te late controleren en zonodig maatregelen te treffen.

Bouwstad is in 2022 als deskundige betrokken bij het onderzoek van tribunes.

 

Beton is een sterk, degelijk bouwmateriaal. Betonschade in gewone (woon)gebouwen is een fenomeen dat weinig in het nieuws komt, hoewel het geregeld voorkomt. Net zoals bruggen, die bij gebreken wél het nieuws halen, hebben betonnen bouwdelen van gebouwen onderhoud nodig. Dit om te zorgen dat schadelijke invloeden van weer, milieu of schadelijke (chemische) stoffen beperkt worden.

Beton wordt in bouwprojecten vrijwel altijd gewapend met wapeningsstaal.  De werking van beton en wapeningsstaal samen zorgt voor een sterk bouwmateriaal. Daar waar het ene materiaal minpunten heeft wordt dit gecompenseerd door het andere materiaal. Het een neemt trekkrachten op, het andere druk. Het staal kan roesten en is gevoelig voor vervorming bij brand; het beton waarin het ligt vormt een beschermende laag die deze invloeden enorm beperkt.

Wat is dan betonschade? We spreken hier van betonschade als beton schade heeft die leidt (of kan leiden) tot een vermindering van de constructieve sterkte. Als beton en wapeningsstaal aangetast zijn en/of niet goed samenwerken vermindert de constructieve sterkte.

Beton líjkt een niet-doorlatend materiaal.  Stoffen van buitenaf kunnen echter wel degelijk indringen en zorgen voor een veranderde chemische samenstelling en processen in gang zetten die de oorspronkelijke eigenschappen aantasten.  De bekendste hiervan zijn carbonatatie, chloridenschade en wapeningscorrosie. Heel ‘normale’ stoffen zijn de ingrediënten voor betonschade: (regen)water, verzurende stoffen uit de lucht, dooizout, chloorhoudende schoonmaakmiddelen.  Een inwerkingstijd van enkele decennia zorgt bijna altijd voor (beginnende) betonschade bij buiten gelegen beton zoals galerijen, balkons en consoles.

Uitvoeringsfouten zoals te weinig betondekking op het wapeningsstaal of de toepassing van bepaalde uithardingsversnellers kunnen leiden tot het relatief snel ontstaan van betonschade.  Slecht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en reparaties kunnen ervoor zorgen dat betonschade verholen blijft.

Herkenning van betonschade en betonschademechanismes is een specialisme. Een specialisme dat wij in huis hebben. Door de samenwerking met een constructeur kunnen we in korte tijd beoordelen of de constructieve sterkte relevant verminderd is.

Betonschade, of de kans daar op, is vaak al vroegtijdig waar te nemen tijdens een visuele inspectie.

Heeft uw gebouw betonnen constructiedelen die bloot staan aan weer en wind? Betonschade is dan iets waar u alert op moet zijn.  Heeft u zelf niet de expertise in huis? Zorg dat een deskundige met expertise op dit vlak de staat van het beton beoordeelt. Met een deskundig advies en de juiste aanpak kunt u onveilige situaties voorkomen.

Wij hebben de expertise en zijn u graag van dienst.

 

Bouwstad is kledingsponsor van enkele jeugdhockeyteams. Het is zo leuk om de kinderen samen te zien sporten en hun wedstrijden te zien spelen. En als ze het veld op komen, mooi in hun teamkleding, voorzien van de logo’s van hun sponsor(s) dan ziet dat er prachtig uit.

Heeft u ze al gezien, de D-teams, in hun donkerblauwe en bordeauxrode hockeyjassen?

 

Bouwstad begeleidt het gevelherstel van een wooncomplex aan de Berberisweg te Rotterdam. Bouwvereniging Onze Woning heeft Bouwstad gevraagd het onderzoek naar de gevel te doen en de herstelwerkzaamheden te begeleiden.

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

cafe  

Sinds 2019 maakt Bouwstad gebruik van het softwarepakket O-prognose van Plandatis. Bouwstad is zeer te spreken over de mogelijkheden van het pakket. Een MJOP in O-prognose geeft de mogelijkheid zeer gedetailleerd informatie in te voeren. Aan elementen kunnen niet alleen werkzaamheden gekoppeld worden, maar ook bijvoorbeeld uittrekstaten, foto’s en NEN-conditiescores. Het pakket draait zowel op de PC als op mobiele devices zoals een iPad. Makkelijk bij opname maar ook in het beheer.

Diezelfde voordelen, alsook het ‘bijhouden’ van werkzaamheden, gelden ook voor onze klanten. Er kan veel informatie over een pand gebundeld en samenhangend bewaard worden. O-prognose kan een behoorlijke tijdswinst opleveren.

Natuurlijk is het nog steeds mogelijk om MJOP’s, door ons gemaakt in ons eigen systeem, door Bouwstad te laten actualiseren.

Voor meer informatie neem contact op met Bouwstad. We kijken graag of gebruik van dit pakket voor u interessant is.

 

In de uitzending van Radar begin oktober werd aandacht besteed aan expertise en contra-expertise bij verzekeringsclaims. In het kort: als u het niet eens bent met de herstelkosten die de schade-expert van de verzekering geraamd heeft, of twijfelt aan de juistheid ervan, heeft u als verzekerde recht op contra-expertise. De wet zegt hierover dat, ter vaststelling van de omvang van de schade,  de verzekerde contra-expertise mag inschakelen en dat de verzekering de (redelijke) kosten hiervan moet vergoeden. Niet iedere verzekering is naar haar verzekerden duidelijk over dit recht.

Waar vindt u een bouwkundig expertise-bureau? Wat kan Bouwstad voor u betekenen?
De bouwkundigen van Bouwstad hebben een uitgebreide expertise op het gebied van bouwen, bouwproces en vastgoed. Bouwstad is gespecialiseerd in ramingen en begrotingen van zowel nieuwbouw als renovatie.  In verscheidene schadeclaims hebben we juristen van Banning Advocaten en GMW advocaten terzijde gestaan aan bouwkundig expertisebureau.

 

Meerdere keren per jaar wordt er gebruik gemaakt van het BOUWSTAD opleidingslokaal voor de cursus BHV (bedrijfshulpverlening). De opleiding, georganiseerd door Omnia Opleidingen, wordt ook gevolgd door de BOUWSTAD medewerkers.

 

Bouwstad Projectmanagement BV kreeg van Bouwvereniging Onze Woning (BVOW) uit Rotterdam begin april jl. opdracht om de constructieve veiligheid te onderzoeken van de balkons/galerijen van een aantal complexen uit het bezit van BVOW. Aanleiding voor dit onderzoek is de verplichting tot onderzoek in het geval complexen van voor 1975 dateren en een doorgestorte betonvloer hebben als balkon/galerij. De overheid heeft deze onderzoeksplicht opgelegd aan gebouweigenaren vanwege gebleken mogelijke onveiligheid.

Na inspecties ter plaatse en controleberekeningen bleek een deel van de onderzochte balkons constructief niet veilig. Na overleg met de opdrachtgever werd nog dezelfde dag overgegaan tot actie. Donderdagmiddag 14 april werden de betrokken bewoners gewaarschuwd dat zij hun balkons niet meer mochten betreden. Donderdagavond organiseerde BVOW een informatie-avond voor de bewoners en werd direct het plan van aanpak gepresenteerd. Bouwstad zette in een korte presentatie uiteen wat de onderzoekuitkomsten waren en waarom direct was overgegaan tot een betredingsverbod. Bewoners werden vervolgens geïnformeerd over het plaatsen van tijdelijke ondersteuning en de planning. Direct de volgende ochtend is door aannemer Fixplan gestart met het plaatsen van de stempels. De eerste twee woningblokken aan de Orpheusstraat werden reeds op vrijdag vrijgegeven: de bewoners konden de balkons weer veilig betreden. De stempelwerkzaamheden zijn afgerond binnen 1 week nadat de balkons onveilig bleken.

Bouwstad heeft voor BVOW ook de definitieve constructie begeleid en de vergunningsaanvraag ingediend. Inmiddels zijn de definitieve kolommen geplaatst.