DSC01005.jpg
 

Bouwstad is op 25 april 2019 verhuisd naar de Laan van Oversteen 20 in Rijswijk.

De kantoren bevinden zich op de 6de verdieping. De opleidingsruimte en het Bouwstadcafé zijn gevestigd op de 7de verdieping.

 

Bouwstad Projectmanagement BV kreeg van Bouwvereniging Onze Woning (BVOW) uit Rotterdam begin april jl. opdracht om de constructieve veiligheid te onderzoeken van de balkons/galerijen van een aantal complexen uit het bezit van BVOW. Aanleiding voor dit onderzoek is de verplichting tot onderzoek in het geval complexen van voor 1975 dateren en een doorgestorte betonvloer hebben als balkon/galerij. De overheid heeft deze onderzoeksplicht opgelegd aan gebouweigenaren vanwege gebleken mogelijke onveiligheid.

Na inspecties ter plaatse en controleberekeningen bleek een deel van de onderzochte balkons constructief niet veilig. Na overleg met de opdrachtgever werd nog dezelfde dag overgegaan tot actie. Donderdagmiddag 14 april werden de betrokken bewoners gewaarschuwd dat zij hun balkons niet meer mochten betreden. Donderdagavond organiseerde BVOW een informatie-avond voor de bewoners en werd direct het plan van aanpak gepresenteerd. Bouwstad zette in een korte presentatie uiteen wat de onderzoekuitkomsten waren en waarom direct was overgegaan tot een betredingsverbod. Bewoners werden vervolgens geïnformeerd over het plaatsen van tijdelijke ondersteuning en de planning. Direct de volgende ochtend is door aannemer Fixplan gestart met het plaatsen van de stempels. De eerste twee woningblokken aan de Orpheusstraat werden reeds op vrijdag vrijgegeven: de bewoners konden de balkons weer veilig betreden. De stempelwerkzaamheden zijn afgerond binnen 1 week nadat de balkons onveilig bleken.

Bouwstad heeft voor BVOW ook de definitieve constructie begeleid en de vergunningsaanvraag ingediend. Inmiddels zijn de definitieve kolommen geplaatst.

 

Bouwstad heeft een jarenlange ervaring in het uitvoeren van balkonkeuringen en galerijkeuringen. Jaarlijks vinden er incidenten plaats met galerijen en balkons die in zekere mate voorspelbaar zijn. Daardoor zijn deze incidenten vrijwel allemaal te voorkomen, mits tijdig onderkend wordt dat de constructieve veiligheid van een balkon of galerij in de loop der tijd achteruitgegaan kan zijn. Bouwstad pleit al jaren voor meer, periodiek onderzoek naar de veiligheid van balkons en galerijen, met name bij zogenoemde risicocomplexen. Specifiek voor flatgebouwen met stichtingsjaren zestig, zeventig en tachtig vinden degradatieverschijnselen plaats die vaak met het blote oog niet zijn waar te nemen. De betonkwaliteit van balkons en galerijen kan onder aangetast worden door roestende wapening, chemische aantasting van de cementsteen, en fysische en mechanische aantasting van het beton door vorst.

Het milieu rondom het beton, zoals de klimatologische omstandigheden, in combinatie met de eigenschappen van beton, zoals de porositeit, zijn bepalend voor de kans op schade en de snelheid waarmee die zich kan ontwikkelen.

Aan de hand van bovengenoemde schade-kenmerken kan betonschade tijdens (periodieke) inspecties tijdig worden onderkend. Constructief inzicht is nodig om de omvang en de gevolgen van geconstateerde betonschade te kunnen beoordelen. In voorkomende gevallen is het nodig dat een gespecialiseerd onderzoeksbureau een gerichte inspectie laat uitvoeren op betontechnologisch gebied. Een dergelijk onderzoek gaat vaak gepaard met monstername en laboratoriumonderzoek. Op grond van de onderzoeksbevindingen wordt de gebouweigenaar doeltreffend geadviseerd tot het nemen van herstelmaatregelen.

Op 22 december 2015 heeft het Ministerie voor Wonen aan eigenaren van galerijflats de verplichting opgelegd om alle galerijvloeren te laten controleren op veiligheid. Het betreft galerijflats die gebouwd zijn voor 1975. De controles door de eigenaren moeten voor 1 juli 2017 gereed zijn. Een deskundig advies- of ingenieursbureau moet de controle uitvoeren. Gemeentes moeten toezicht houden op de controles.

Bouwstad beschikt over de deskundigheid, mensen, apparatuur en relaties om uw galerijen en balkons op veiligheid te controleren. Met vestigingen in Ede (Gld) en Rijswijk (ZH) bestrijkt ons werkgebied het hele land en is een onderzoek op zeer korte termijn mogelijk. Bovendien kan Bouwstad u, indien herstelwerkzaamheden nodig blijken te zijn, volledig begeleiden bij het voorbereiden, uitbesteden en controleren van de herstelwerkzaamheden.


www.ad.nl/binnenland/ministerie-verplicht-controle-duizend-galerijflats~ac4ebf0f/

www.galerijkeuring.nl

www.balkonkeuring.nl

www.bouwstad.nu/kennisbank/betonschade

 

In maart 2016 is meerdere dagen gebruikt gemaakt van het BOUWSTAD opleidingslokaal voor de cursus BHV (bedrijfshulpverlening). De opleiding, georganiseerd door Omnia Opleidingen, werd ook gevolgd door enkele BOUWSTAD medewerkers.

 

Bouwstad begeleidt het gevelherstel van een wooncomplex aan de Berberisweg te Rotterdam. Bouwvereniging Onze Woning heeft Bouwstad gevraagd het onderzoek naar de gevel te doen en de herstelwerkzaamheden te begeleiden.

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.