Westhoff 01.jpg

Versie 1.0 – mei 2018

 

Smith & Stienstra Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen Bouwstad Projectmanagement B.V., Bouwstad Projectontwikkeling B.V., Radiation Experts B.V. en Dutch Defence Consultancy B.V., alle gevestigd aan de Lutulistate 1 te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Smith & Stienstra Holding B.V.
Bouwstad Projectmanagement B.V.
Bouwstad Projectontwikkeling B.V.
Radiation Experts B.V.
Dutch Defence Consultancy B.V
Lutulistate 1
6716 NP EDE
www.bouwstad.nu
www.radiationexperts.nl
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Smith & Stienstra Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in formulieren op deze website, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Smith & Stienstra Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van onze diensten & opdrachten op uw verzoek
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodiging voor onze bijeenkomsten
Smith & Stienstra Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Smith & Stienstra Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Individuen en medewerkers van bedrijven met wie wij zaken doen:
Zolang wij zaken doen zullen uw gegevens worden bewaard om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Als u niet meer werkzaam bent voor uw bedrijf / onze partners zullen wij na melding of ondervinding binnen een jaar uw gegevens verwijderen.
Sollicitanten: Zolang de sollicitatieprocedure loopt tot maximaal 3 maanden.
Medewerkers: Zolang wettelijk noodzakelijk.


Delen van persoonsgegevens met derden
Smith & Stienstra Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smith & Stienstra Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Bijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten. Uitnodigen vinden plaats per email. Iedere uitnodiging bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het mailingsbestand van de uitnodigingen wordt niet aan derden verstrekt.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Smith & Stienstra Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons per mail via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch.


Gebruik van cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy verklaring kunt u contact opnemen.


Smith & Stienstra Holding B.V.
Lutulistate 1
6716 NP EDE
06 51330638
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.