DSC01655.jpg

Voor bezitters van vastgoed stelt BOUWSTAD Projectmanagement B.V. onderhoudsbegrotingen op in de systematiek van een Dynamisch Meerjaren Onderhouds Plan. Met zo'n toegespitst Onderhouds Plan krijgt men volledig inzicht in de te verwachten onderhoudswerkzaamheden. Die werkzaamheden kunnen globaal worden onderscheiden in planmatig onderhoud en klachtenonderhoud. Bij het niet uitvoeren van planmatig onderhoud zullen de kosten voor klachtenonderhoud exponentieel toenemen. Om een optimaal en kostenbewust onderhoudsbeleid te kunnen voeren is inzicht in de te verwachten planmatige onderhoudskosten daarom een vereiste.
Hierin wordt zowel het bouwkundig onderhoud als ook het onderhoud aan de technische installaties betrokken.

De Adviseur Onderhoud & Beheer van BOUWSTAD verzorgt eerst een intake met de vastgoedeigenaar(s). Daarin worden parameters vastgelegd zoals de bouwkundige scope van het plan, de afbakening van de installaties, de nauwkeurigheid van de begroting, de indexering van kostengegevens en de looptijd die het Meerjaren Onderhouds Plan moet bestrijken.

Op grond van een nulmeting van de onderhoudsconditie ter plaatse stelt BOUWSTAD, onder vaststelling van de levensduur en de onderhoudsintervallen het Plan op en presenteert dat tijdens de oplevering aan de opdrachtgever.

De aanvullende jaarlijkse controle-inspecties leiden tot bijstelling van de gegevens in het Meerjaren Onderhouds Plan. Op grond van die bevindingen en het te voeren onderhoudsbeleid, produceert BOUWSTAD telkens de actuele Jaarbegrotingen. Die dynamiek is onderdeel van de in eigen huis ontwikkelde systematiek. Dynamische Meerjaren Onderhoudsplannen leiden tot Jaarbegrotingen die voortschrijdend inzicht in het te voeren onderhoudsbeleid bevatten, wat peakshaving van de onderhoudslasten over de jaren heen mogelijk maakt.