DSC00766.jpg


BOUWSTAD Projectmanagement B.V. vertegenwoordigt de opdrachtgever en behartigt al zijn belangen in de voorbereidings- en de realisatiefase van nieuwbouwprojecten, maar ook van onderhouds- en renovatieprojecten. BOUWSTAD coördineert de inbreng en de uitvoering van alle betrokken partijen en zorgt voor de optimale afstemming tussen bestekseisen en realisatie. Binnen de directievoering door BOUWSTAD is oog voor alle projectfacetten:

 • TIJD
 • GELD
 • KWALITEIT
 • VEILIGHEID
 • ORGANISATIE
 • INFORMATIE
 • COMMUNICATIE

 Directievoering door BOUWSTAD behelst onder meer:

 • Intensief overleg met de bouwpartners over voortgang, kwaliteit en veiligheid
 • Sturing op budgetten, budgetbewaking en verrekeningen
 • Initiëren en implementeren van corrigerende maatregelen
 • Overleg en afstemming met overheids- en nutsbedrijven
 • Aansturing van het toezicht
 • Periodieke rapportage aan en afstemming met de opdrachtgever

BOUWSTAD neemt de opdrachtgeverstaak uit handen en levert het project op met een degelijke gebouwkwaliteit en -veiligheid.