itc.jpg

BOUWSTAD Projectmanagement B.V. kent een specialisatie in haalbaarheidsonderzoek van vastgoedprojecten.

Voor de opdrachtgever wordt op een heldere wijze de haalbaarheid van alle projectaspecten zichtbaar gemaakt:

 

Financiële haalbaarheid

 • Stichtingskosten
 • Exploitatieberekening

Bestemmingstechnische haalbaarheid

 • Planologisch
 • Bestemmingsplantechnisch
 • Bestemmingswijzigingen
 • Vrijstellingen en bouwvergunningen 

Technische haalbaarheid

 • Technische haalbaarheid
 • Constructie
 • Bouwmethode
 • Materiaaltoepassing 

Organisatorische haalbaarheid

 • Bouwplaats
 • Logistiek
 • Bouwtijd
 • Bouwpartners